Inloggen in het beheer van WordPress

Om de pagina’s van je WordPress website aan te passen dien je in te loggen in het WordPress beheersysteem. Dat doe je door /wp-admin of /wp-login.php achter je domeinnaam te zetten zoals hieronder weergegeven.

  • www.uwdomein.nl/wp-admin
  • www.uwdomein.nl/wp-login.php

Vervolgens wordt het inlogportaal getoond die je toegang geeft tot het beheer van je website.

Inlogscherm WordPress