De visie van professionele marketeers over SEO

Onlangs stuitte ik op een onderzoek van Ascend2 over essentiële zaken in de zoekmachine optimalistie (SEO), zoals doelen, methodes en succes. Het onderzoek is uit juni 2015 en geeft een waardevol inzicht over zoekmachine optimalisatie vanuit het oogpunt van marketing professionals. Aan het onderzoek hebben 286 marketing professionals van over de hele wereld deelgenomen door een enquête in te vullen.

De resultaten geven een interessant beeld weer over hoe marketeers in de SEO over bepaalde zaken denken en die inzichten wil ik graag in dit artikel met je delen.

Belangrijkste doelen van zoekmachine optimalisatie

Bij het inzetten van SEO voor je bedrijf is het belangrijk je af te waarom. Wat wil je bereiken? Als je dit niet helder voor ogen hebt, dan kun je ook niet weten of SEO je verder gaat helpen en het de investering waard is.

Belangrijkste doelen SEO

Uit bovenstaand afbeelding komt zeer duidelijk naar voren wat de belangrijkste doelen zijn die gesteld worden als een bedrijf aan SEO begint, namelijk;

  • Hoger ranken in zoekmachines
  • Meer bezoekers naar de website krijgen
  • Meer potentiële klanten krijgen

Deze doelen zijn voor de ondervraagde marketing professionals de grootste reden om SEO in te zetten.

Ik denk zelf ook dat dit de belangrijkste doelen zijn van SEO. Hoewel ik vind dat meer potentiële klanten krijgen op plek 1 zou moeten staan, want dat is het uiteindelijke doel. Hoger in de zoekmachine staan en meer bezoekers op de website zijn hier een middel voor.

Levert SEO resultaat op?

Wanneer er is besloten om SEO in te zetten om bovenstaande doelen te realiseren, dus hoger in zoekmachines, meer bezoekers of meer potentiële klanten, wordt hier gevraagd of SEO ook dit resultaat oplevert. Geen onbelangrijke vraag lijkt me zo.

Percentage succes van SEO

Deze staafgrafiek laat zien dat bij 89% van de bedrijven de doelen tot op bepaalde hoogte behaald werden. Bij de 11% die de gestelde doelen niet haalden geeft men als mogelijke oorzaak een gebrek aan inzet en kennis. Dit goed mogelijk zijn, maar het kan ook zijn dat SEO niet de juiste marketing aanpak is en dat dit ook een oorzaak kan zijn voor het falen ervan. Uit deze cijfers mag je dus wel concluderen dat SEO in de meeste gevallen wel degelijk nut heeft en goede resultaten oplevert.

Wat zijn de obstakels die succes verhinderen

In de vraag of SEO succes brengt gaf 11 procent aan dat dit niet het geval was. Er is dus ook sprake dat SEO succes uitblijft. Hoe komt dit of anders gezegd: wat zijn de obstakels?

Obstakels van succes in SEO

Uit deze grafiek blijkt dat de grootste uitdaging voor SEO succes ligt in het bijhouden (en toepassen) van updates. Zoekmachines proberen altijd het algoritme te verbeteren om de beste zoekresultaten weer te geven die bij een zoekopdracht past. Google doet jaarlijks vele honderden kleine updates en af en toe een grote update aan het algoritme en deze veranderingen bijhouden en toepassen is een belangrijk onderdeel voor elke SEO deskundige. Als dit nagelaten wordt loop je het risico heel snel je ranking aan concurrenten te verliezen die dit wel doen.

Herkenbaar bij SEO vind ik het gebrek aan kennis dat regelmatig ten grondslag ligt aan het uitblijven van resultaten. Je ziet dit vaak bedrijven die iemand met een beetje verstand van websites uit het bedrijf aanstellen ook de SEO te doen. Meestal is dit geen succes, want SEO is niet iets dat je er zomaar bij doet.

Welke tactieken in de SEO zijn het effectiefst en hoe moeilijk zijn deze tactieken?

staafgrafiek seo effectiviteit vs moeilijkheid

Het maken van relevante (kwalitatieve) content wordt als veruit het effectiefst ervaren, tegelijkertijd is dit ik ook één van de moeilijkste om toe te passen.

Zoekwoordenonderzoek wordt ook gezien als een effectieve manier om tot positieve resultaten te komen en deze wordt als vrij gemakkelijk ervaren. Dit is de fijnste combinatie die er is, effectief en makkelijk nog makkelijk te realiseren volgens de enquête. Als je nog niks aan SEO hebt gedaan is dit een goede plek om te beginnen.

Daarnaast is het belangrijk om je website up-to-date te houden. Hiermee worden de techniek van de website en teksten op de website bedoeld. Dit klinkt logisch maar wordt vaak nagelaten en dan zal je website vanzelf minder hoog in de zoekresultaten komen.

Punten om mee te nemen

Ik hoop met dit artikel antwoord te hebben gegeven op de volgende vragen :

  • Welke doelen worden belangrijk gevonden omtrent SEO?
  • Welke methodes gebruikt men hiervoor?
  • Past men SEO succesvol toe?

Meer weten

In het besproken onderzoek zijn nog meer onderwerpen aan bod gekomen. Wil je hier meer over weten of heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Je kunt het onderzoek zelf ook bekijken op de website van Ascend2.