Mobiel en ouderen veroveren internet

In 2015 zijn mobiele telefoons voor het eerst het meest gebruikte apparaat om te internetten. Daarnaast worden ouderen (65+) een steeds belangrijkere groep om rekening mee te houden op het internet.

In deze blog onderbouw ik deze uitspraken aan de hand van grafieken en ga ik hier verder op in. Deze grafieken zijn op basis van de data uit het onderzoek naar internetgebruik van het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS).

Apparaten om mee te internetten

Grafiek apparatuur voor internetgebruik
Grafiek apparatuur voor internetgebruik

In deze grafiek zie je hoeveel smartphones de laatste jaren aan populariteit heeft gewonnen als apparaat om mee te internetten t.o.v. andere apparaten. Een ander interessant apparaat is de tablet, die de laatste 2 jaar een stijgende lijn te pakken heeft (data begint pas in 2013). Dit is vooral ten koste gegaan van de PC, die de afgelopen jaren een duikvlucht genomen. Waar de PC in 2012 nog op de 2e plek stond als meest gebruikt apparaat om te internetten is staat ze nu laatste. De laptop lijkt daarentegen wel een blijvertje.

Steeds meer ouderen op het internet

Grafiek internettoegang ouderen en de rest
Grafiek internettoegang ouderen en de rest

De leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder hebben steeds meer toegang tot het internet. Deze leeftijdscategorie heeft veel minder toegang tot het internet dan de rest van de populatie. In 2012 was dit 64,6% en in 2015 al 77,8 %. Dit is een forse stijging en het aannemelijk dat deze ouderen in de nabije toekomst dezelfde percentages gaan benaderen als de jongere leeftijdcategorieën(ca. 99%).

Wat houdt dit in voor je eigen website?

Dat de smartphone het meest gebruikt wordt om websites te bezoeken benadrukt hoe cruciaal het is dat websites responsive zijn! Je zou zelfs kunnen stellen dat het anno 2016 zelfs beter is om je website te focussen op smartphones dan op de “gewone” computer!

Verder weten ouderen steeds beter de weg naar het internet te vinden. Als je diensten levert die zich op ouderen richten, dan is een goede website een steeds geschiktere. Als je al een website hebt, dan is het optimaliseren van je website voor deze leeftijdsgroep steeds belangrijker.