Kennismaking met Google Analytics

Google Analytics is een programma die heel veel statistieken over je website bijhoudt en kan weergeven in rapporten. Dit doen ze door middel van cookies. Je kunt bijvoorbeeld zien zijn hoeveel bezoekers je site heeft, hoe bezoekers zich op je site gedragen, hoeveel conversie er plaatsvindt en nog veel meer. Maar het is wel een programma dat enige kennis en ervaring vereist om goed te gebruiken. Google biedt Analytics Academy courses hiervoor aan.

Analytics Academy Courses

Dit is een gratis cursus die Google zelf aanbiedt om uit te leggen hoe Google Analytics werkt en hoe je het goed kan gebruiken. De Analytics Academy Courses Bestaat uit 5 hoofdstukken waar je filmpjes moet kijken en relevante artikelen moet lezen. Als je dit hebt gedaan krijg je vragen die testen of je hebt begrepen wat er is behandeld. Dit zijn de 5 hoofdstukken.

Het is wel handig om de Engelse taal machtig te zijn, want hoewel er Nederlands ondertiteling bij de filmpjes aanwezig is, zijn de bijgeleverde teksten allemaal in het Engels. De hoofdstukken zijn behoorlijk uitgebreid en Google geeft zelf aan dat je per hoofdstuk 4-6 uur zoet bent, dit is afhankelijk van de kennis die je al hebt over Google Analytics.

Ik zelf vond de 1e drie hoofdstukken heel leerzaam. Deze leggen een goede basis om Google Analytics te gebruiken. De laatste 2 zijn wat minder belangrijk voor beginners.

Digital Analytics Fundamentals

Hier wordt echt de basis van Google Analytics besproken. De cursus begint met een definitie van digital analytics en legt daarna stap voor stap uit hoe het in grote lijnen werkt.

Deze definitie van digital analytics wordt hier besproken

Digital analytics is the analysis of qualitative and quantitative data from your business and the competition to drive a continual improvement of the online experience that your customers and potential customers have which translates to your desired outcomes (both online and offline).

Avinash Kaushik

vertaling:

“Digitale analyse is de analyse van kwantitatieve en kwalitatieve data van je bedrijf en concurrentie om constante verbetering van de online ervaring aan je klanten en potentiële klanten te bieden en die vertalen naar jouw gewenste resultaten. (zowel online als offline)”

Belangrijk punt in deze definitie is dat het een constant proces is, wat nooit stil staat. Op het internet veranderen dingen heel snel en het is zaak om hier zo snel mogelijk op in te springen.

Google Analytics Platform Principles

Dit onderdeel gaat over hoe Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt. De nadruk ligt weer op de 4 belangrijke stappen die het neemt in dit proces.

  • Collecting
  • Configuration
  • Processing
  • Reporting

Eccomerce Analytics: From Data to Decisions

Dit hoofdstuk behandeld hoe je een account moet instellen om conversies, zoals transacties of downloads, in je rapporten weer te geven. Ook wordt behandeld hoe je sommige data moet interpreteren om zo de juiste beslissingen te maken.

Mobile App Analytics

Hoe je Google Analytics moet gebruiken als je een App in beheer hebt. Ook hier kan je Google Analytics gebruiken om het met meeste uit je mobiele App te halen. Dit hoofdstuk is minder relevant als je alleen maar een website hebt.

Google Tag Manager

Legt uit hoe je Tags moet gebruiken in Google Analytics.

Analytics Individual Qualification (IQ)

Als je al deze hoofdstukken hebt gevolgd en begrepen zou je kunnen besluiten om je nieuw vergaarde kennis te testen door de Analytics-IQ test te nemen. Als je deze haalt heb je volgens Google zelf tastbaar bewijs dat je de principes van digitale analyse en Google Analytics hebt begrepen. Het afnemen van deze test is gratis, maar je moet wel aanmelden bij Google Partners.